Chapeau Woonkringen

170214 CW CWT en MaksOp 14 februari 2017 is door Chapeau Woonkringen, Chapeau Woonkring Tilburg en Buro MAKS de 'Raamovereenkomst Zorgverlening' getekend voor de woonvoorziening aan de Goirkestraat in Tilburg. De aftrap voor een hopelijk langdurige en ongetwijfeld plezierige samenwerking!

170117 AftrapvergaderingOp dinsdag 17 januari 2017 was de aftrapvergadering voor de start van de bouw van de woonvoorziening voor Chapeau Woonkring Tilburg, die gebouwd wordt op de hoek van de Goirkestraat en de Wittebollestraat. De architect (architectenbureau DAT uit Tilburg), de aannemer (Hendriks Coppelmans uit Uden), de constructeur (Bekendam & Partner), mensen van Tiwos, bestuursleden van Chapeau Woonkring Tilburg en van Chapeau Woonkringen, bespraken de uitgangspunten en voorbereidingen.

De eigenlijke start van de bouw is gepland op maandag 6 maart. Voor die tijd worden er al bouwhekken en bouwketen geplaatst. De oplevering van het gebouw is gepland eind januari, begin februari 2018. Binnenkort start ook de procedure voor de toelating van de toekomstige bewoners. Een aantal mensen heeft zich daarvoor al aangemeld. Aanmelding kan door het invullen van een formulier via deze website.

Ondertekening huurcontract TilburgOp woensdag 21 december 2016 is tussen Wooncorporatie Tiwos en Chapeau Woonkring Tilburg het huurcontract ondertekend voor het complex van 19 zelfstandige woningen plus een gemeenschappelijke ruimte. Namens Chapeau Woonkring Tilburg is het contract ondertekend door Frank Bouwmeester en Leo Hamers. Voor Tiwos was de directeur, René Scherpenisse, de ondertekenaar.

Het project wordt gerealiseerd op de hoek van de Goirkestraat en de Wittebollenstraat in Tilburg. De bouw van het project start in januari, de bouwtijd is circa een jaar. Het project wordt uitgevoerd door HendriksCoppelmans uit Uden.

Voor de begeleiding van de toekomstige bewoners is uit vijf verschillende aanbieders Bureau MAKS uit Tilburg geselecteerd. In januari start eveneens het proces van toelating van de toekomstige bewoners. Ga voor meer informatie daarover naar de pagina voor het aanmelden voor de wachtlijst.

Op woensdag 18 mei werd in Café/zaal Bierens een informatieavond gehouden voor de omwonenden van het te bouwen complex aan de Goirkestraat / hoek Wittebollestraat in Tilburg. Door Tiwos, DAT architecten en Chapeau werden toelichtingen gegeven op de bouwplannen. Omwonenden waren ruimschoots in de gelegenheid om vragen te stellen en hun mening te geven en maakten daar ook gebruik van. Zij waren onder meer bezorgd over de mogelijke maatschappelijke druk die een voorziening voor beschermd wonen op hun woonomgeving zou kunnen leggen. Eerdere ervaringen geven echter aan dat de praktijk zal zijn dat er van een dergelijke druk niet of nauwelijks sprake zal zijn.

Verder maakte men zich zorgen over de mogelijk toenemende parkeerdruk. Voor de toekomstige bewoners zijn parkeerplaatsen beschikbaar in de parkeergarage aan de Erasplaats en het project heeft beperkt 'eigen' openbaar parkeren. Slechts enkele van de toekomstige bewoners beschikken over een auto. De te verwachten toename van de parkeerdruk zal dus aanzienlijk kleiner zijn dankzij de beoogde bestemming van het gebouw.

Op dinsdag 10 mei 2016 is 's avonds een bijeenkomst gehouden waar een aantal kandidaat bewoners en familieleden van mogelijke kandidaten aanwezig was. Chapeau Woonkring Tilburg en Chapeau Woonkringen hebben die avond een toelichting gegeven op de ontwikkelingen. De architect Walter van der Hamsvoord van archtitectenbureau DAT uit Tilburg gaf een toelichting op het bouwplan.

Op woensdag 18 mei 2016 is tussen de Tilburgse Woonstichting Tiwos en Chapeau Woonkringen en Chapeau Woonkring Tilburg de samenwerkingsovereenkomst getekend voor de realisatie van een wooncomplex aan de Goirkestraat, hoek Wittebollestraat in Tilburg. Het complex zal 19 woningen omvatten en een gemeenschappelijke ruimte voor gezamenlijke activiteiten. Het ouderinitiatief Chapeau Woonkring Tilburg heeft nog geen keuze gemaakt wie te zijner tijd de professionele zorgverlener zal worden voor deze woonvoorziening. Volgens de huidige planning zal de bouw van het complex dit najaar starten en dan eind 2017 worden opgeleverd.