Chapeau Woonkringen

logo Buro30Ondertussen zijn er meer dan voldoende aanmeldingen binnengekomen via de website en blijkt maar weer dat de vraag naar een plek, ("De Wissel") zoals Chapeau Woonkringen die samen met Buro3o gaat ontwikkelen, hard nodig is. Buro3o is zich aan het voorbereiden op de zorg die wij gaan bieden binnen de Wissel.

Lees meer: Zorgteam in de steigers

toelatingsprocedureBinnenkort krijgen de eerste aspirant-bewoners een uitnodiging van de Toelatingscommissie. Dit doen alle Chapeau Woonkringen op dezelfde manier. Er is een commissie samengesteld met een vertegenwoordiger van de Chapeau koepelorganisatie, onze zorgverlener Buro3o en een onafhankelijke deskundige

In een Chapeau Woonkring ontvangen de bewoners begeleiding bij het wonen en hun dagelijks leven. Het is belangrijk dat deze begeleiding "op maat" wordt geboden. De dagelijkse begeleiding in De Wissel wordt verzorgd door een door Chapeau Woonkringen gecontracteerde zorgverlener. In ons geval is dat Buro3o.

Ook zijn er voorwaarden voor toelating. Klik op Lees meer om verder te lezen.

Lees meer: Over de toelatingsprocedure voor De Wissel

170516 huurcontract RosmalenTussen woningcorporatie Woonveste en stichting Chapeau Woonkring Rosmalen is het huurcontract ondertekend voor het complex van 30 woningen 'De Wissel', dat gerealiseerd gaat worden nabij het NS station Rosmalen. Chapeau Woonkring Rosmalen kan nu verder om de individuele woningen te gaan verhuren aan de toekomstige bewoners. De werkzaamheden van de toelatingscommissie zijn inmiddels in volle gang. De omgevingsvergunning (bouwvergunning) is inmiddels ook aangevraagd. Op de foto zijn te zien Robin Krijgsman (links), de voorzitter van Chapeau Woonkring Rosmalen, en Aart-Jan Gorter, directeur-bestuurder van Woonveste.

WestgevelOp zaterdag 14 januari was het druk bij Buro3o in Rosmalen. Veel jongeren die kandidaat bewoner zijn voor de woonvoorziening van Chapeau Woonkring Rosmalen en hun ouders en andere familieleden waren aanwezig. Zij kregen verdere informatie te horen over de ontwikkeling van de bouwplannen voor een appartementencomplex nabij het NS station Rosmalen. Meer informatie daarover is te vinden op de websitepagina's van Chapeau Woonkring Rosmalen.

Er is nog steeds geen zekerheid over de realisatie van een complex woningen in Rosmalen, gemeente 's-Hertogenbosch, ten behoeve van een aantal jongvolwassenen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Diverse technische aspecten moeten nog worden opgelost, voordat de ontwikkelaar, de grondeigenaar, de woningcorporatie die de woningen gaat verhuren en Chapeau Woonkring Rosmalen eindelijk definitief hun handtekening kunnen zetten onder de overeenkomsten die nodig zijn voor de realisatie. Toch hebben alle betrokken partijen wel het vertrouwen en de inzet om dit proces tot een goed einde te brengen.

De toekomstige bewoners en hun familieleden zitten echt te springen om een oplossing voor hun huisvesting. De technische problemen hebben voor veel vertraging gezorgd. En ondanks dat er nog geen zekerheid is verkregen, konden we echt niet langer wachten met het verstrekken van enige informatie over de plannen. Het project wordt, als alles goed gaat, gesitueerd in het plan De Hoef in Rosmalen, tussen het NS station en de Annenborch. Het gaat om een complex van 30 woningen, waarvan er drie worden bestemd als gemeenschappelijke ruimten en 27 voor individuele bewoning. Het is voor iedereen erg spannend, maar als alles goed gaat, dan zou eind 2016 de spade de grond in moeten kunnen voor de start van de bouw en zou ongeveer een jaar later het complex kunnen worden opgeleverd. Duimen dus, iedereen!

In de nieuwsbrief februari van Chapeau Woonkring Rosmalen leest u meer over de voortgang van de voorbereidingen voor realisatie van een woonvoorziening in Rosmalen,, specifiek gericht op jongvolwassenen met ASS.