Chapeau Woonkringen

De ontwikkelingen rondom Chapeau Woonkring Oss staan beschreven in deze nieuwsbrief

 

 1. Het bestuur van Chapeau Oss is op zoek naar nieuwe bestuursleden

Het bestuur van Chapeau Woonkring Oss bestaat op dit moment uit 3 leden en de koepelstichting: Corelia den Brok (voorzitter), Hannie Hurkmans (secretaris/penningmeester) en Jan van Sonsbeek. Hannie en Corelia zijn sinds begin april 2019 gecertificeerd familie-ervaringsdeskundige.

Om ons bestuur te versterken zijn we nog op zoek naar nieuwe bestuursleden. Voor meer informatie hierover en een profielschets kunt u terecht bij Hannie Hurkmans.

 2. Chapeau Oss

Het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeenten om zorg te dragen voor alle inwoners. Wij hebben aandacht gevraagd voor mensen met een psychische kwetsbaarheid omdat wij vinden dat deze mensen zo volwaardig en zelfstandig mogelijk zouden moeten kunnen wonen. 

Met Chapeau woonkring Oss proberen wij een voorziening voor Beschermd wonen tot stand te brengen. Het gaat hierbij om mensen met een psychische kwetsbaarheid die zelfstandig willen wonen en dit met 24-uurs ondersteuning. Zelfstandig wonen met ruggensteun. 

In een Chapeau woonkring hebben de bewoners een eigen zelfstandige woning, waarvan ze de huur zelf betalen van hun eigen inkomen. In de Woonkring, bestaande uit 15 tot 20 woningen, is professionele 24-uurs begeleiding aanwezig, bekostigd uit de gezamenlijke Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) budgetten en vanaf 2021 ook vanuit de Wet langdurige zorg. Deze vorm is niet duurder dan de traditionele vormen, maar biedt wel meer uitzicht op een volwaardig leven: omstandigheden waarin je in staat bent om voor jezelf doelen te stellen in het leven, waar je elke dag aan kunt werken.

3. De laatste ontwikkelingen

Achter de schermen wordt er hard gewerkt om uiteindelijk te komen tot de realisatie van een woonkring. Zo hebben er gesprekken plaats gevonden met een delegatie van de gemeente Oss en het bestuur van Chapeau Woonkring Oss. Hier is onder anderen gepraat over wat Chapeau kan betekenen binnen de gemeente Oss en op wat de achtergrond en werkwijze van Chapeau is. Er kwam nog een aantal aanvullende vragen vanuit de gemeente die inmiddels beantwoord zijn door het bestuur van Chapeau Oss. 

Ook hebben de bestuursleden bezoeken afgelegd aan de reeds operationele Woonkringen in Tilburg, Tiel, Uden en Rosmalen om zo een goed beeld te krijgen van waar we als bestuur zijnde op moeten letten.

 

Op deze plaats kunt u lezen wie de bestuursleden zijn van Chapeau Oss. Optimisme is wat ons motiveert, we zien wat nodig is, worden hierdoor bewogen en komen in beweging. Vooralsnog is de gemeente Oss van oordeel dat er voldoende Beschermd wonen plaatsen voorhanden zijn, dit in tegenstelling tot wat onze wachtlijst laat zien.   
Wij zullen onze inspanningen voortzetten om tot realisatie te komen, maar u begrijpt dat de uitvoering  afhankelijk is van de medewerking van de gemeente Oss.  

Lees meer: DE BESTUURSLEDEN WOONKRING OSS STELLEN ZICH AAN U VOOR:

Wij als bestuur van Chapeau Woonkring Oss hebben geanticipeerd op de komende gemeenteraadsverkiezingen. We hebben de fractievoorzitters van de politieke partijen aan geschreven. Wij vinden het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeenten om zorg te dragen voor alle inwoners. Wij hebben aandacht gevraagd voor mensen met een psychische kwetsbaarheid omdat wij van mening zijn dat deze mensen zo volwaardig en zelfstandig mogelijk zouden moeten kunnen wonen. Het is niet meer van deze tijd om deze mensen ergens achteraf in een klein kamertje te laten wonen binnen een instelling.  

Lees meer: WAAR ZIJN WE DE AFGELOPEN PERIODE MEE BEZIG GEWEEST?

Triadekaart

 

De Triadekaart is het antwoord van Ypsilon op vragen waar veel mensen mee worstelen: Hoe zorgen we ervoor dat de naaste een passende rol speelt in de zorg? Hoe voorkomen we dat de cliënt/bewoner het gevoel heeft dat hij daarbij buitenspel wordt gezet? En hoe weet de hulpverlener wat hij van de naast betrokkene kan vragen en wat niet?
In de richtlijn voor behandelaars staat: de optimale behandeling van psychisch kwetsbare personen gaat uit van samenwerking tussen patiënt/cliënt, behandelaar en familie (de ‘triade’). Maar niemand wist hoe de rol van de familie er in de praktijk uit moest zien en welke ondersteuning ze daarbij nodig had. De Triadekaart biedt hiervoor een handige kapstok.

Lees meer: WAT IS TRIADISCH-WERKEN? 

Corelia den BrokCorelia den Brok (Herpen, 1956) startte haar werkzame leven in 1973 op Huize Assisië te Udenhout en werkte vervolgens als groepsleidster in Oss in het gezinsvervangend tehuis aldaar.
Na het behalen van het HBO-diploma maatschappelijk werk begon ze als leidinggevende van personeel en bewoners in enkele straten van “het Dorp” te Arnhem, een woonwijk waar mensen met een lichamelijke beperking wonen.
Aan de Hogeschool Nijmegen volgde ze hierna nog de opleiding Organisatie, Beleid en Management waarna werd ze aangesteld als ze directeur in Zierikzee bij de Stichting Schouwen-Duiveland, met woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking.
In haar ouderlijk gezin kreeg ze te maken met traumatische gebeurtenissen. Verdriet en onmacht hebben haar er vervolgens toe aan gezet om op zoek te gaan naar haar wezenlijke zelf.
In het dagelijks leven en werken laat Corelia zich graag leiden door compassie met de medemens.
Ze is moeder van een zoon (1994) en woont met haar partner in Nuland.
Ze verwacht dat ze met haar positieve instelling, kennis en ervaring een constructieve bijdrage kan leveren als bestuurslid van de Chapeau Woonkring Oss.

Woonkring Oss

Positie Woonkring