Chapeau Woonkringen

Update Chapeau Montfoort - 19 November 2020

We willen u graag een update geven over de voortgang bij Chapeau Woonkring Montfoort.

U heeft al een tijdje niets van ons vernomen, maar achter de schermen zijn we steeds bezig geweest met gesprekken voeren met de gemeente, op de radar blijven bij verschillende instanties, zoals Woningbouwvereniging Groen West, en het onderzoeken van andere opties voor het opzetten van een Woonkring in Montfoort.

Positieve resultaten blijven helaas – vooralsnog – uit. Net zoals in andere gemeentes ligt de bouw van sociale huurwoningen in Montfoort totaal stil en is er een groot tekort aan betaalbare woningen.

Binnen afzienbare tijd zal weer een gesprek gepland worden met de (nieuwe) wethouder, met de woningbouwvereniging en met een particuliere organisatie. En we willen ons ook gaan oriënteren of er mogelijk in de provincie Utrecht of Zuid Holland in woonplaatsen buiten Montfoort, zoals bijvoorbeeld Woerden, wèl mogelijkheden zijn. 

We blijven ons hard maken om een Woonkring te realiseren! 

Ook willen we u laten weten dat Hennie Hogendoorn, secretaris, per 1 januari 2021 haar functie zal neerleggen bij Chapeau Montfoort. Ben u iemand, of kent u iemand die geinteresseerd is om ons bestuur te versterken, of mee te denken, da horen we dat heel graag.