Chapeau Woonkringen

Nieuw bestuurslid Chapeau Montfoort: Gerrie van Hamersvelt

Gerrie van HamersveltGraag stellen we u Gerrie van Hamersvelt voor, sinds kort toegetreden tot het bestuur van Chapeau Montfoort.
Gerrie is 64 jaar en groeide op in een gezin met een spastische, slechthorende broer. "Als zusje vond ik hem volkomen normaal en kon ik goed met hem communiceren en hielp hem als vanzelfsprekend. Pas later door de reacties van de buitenwereld merk je dat het voor anderen heel bijzonder, raar of eng was."

Werken in dovenonderwijs
Toen ze de Pabo volgde, richtte ze zich vanzelfsprekend op de kinderen die uit de boot vielen. Zo kwam ze terecht in het dovenonderwijs terecht.

"Het denken in mogelijkheden, zoals ik thuis meekreeg van mijn ouders, paste ik ook in mijn beroep toe, ook voor de meervoudig gehandicapte dove kinderen, soms in combinatie met autisme. Wegen zoeken naar zelfstandig functioneren te zoeken buiten de gebaande onderwijswegen. Later ben ik  dove en slechthorende  jongeren en jongeren met een communicatieve (autisme) beperking in het regulier onderwijs gaan begeleiden, wat ik nu nog steeds doe. Binnen deze doelgroep in de puberteit en adolescentie krijgen een behoorlijk aantal leerlingen  te maken met psychische problematiek."

Orthopedagogiek
In de avonduren volgde Gerrie de studies orthopedagogiek MO-A  en MO-B. Later is ze ook freelance docent orthopedagogiek aan de hogeschool geweest.

In Montfoort kreeg ze met haar man twee kinderen en bleef ze parttime werken in Rotterdam. Ze kwam terecht in het bestuur van de plaatselijke peuterspeelzaal. Zo kreeg ze contacten binnen Montfoort en kon ze met leidsters en bestuur kansen geven aan alle peuters, ook peuters met een beperking, om zich te ontwikkelen. "Ik kon er  mijn (ortho) pedagogische ei in kwijt. Ik heb dat 25 jaar gedaan met veel plezier en volharding, waarbij wij als bestuur steeds weer opnieuw onze strategie met de gemeente moest bepalen om ons voortbestaan te garanderen."

"In de tijd dat onze kinderen volwassen werden, veranderde ons leven totaal, toen onze dochter zware psychische problemen kreeg. Dat werden 10 hele moeilijke jaren met heel veel verschillende klinieken, woonvormen, af en toe een periode thuis, vele psychiaters en hulpverleners en vele diagnoses. Er gebeurde toch een wonder, na tien jaar ging het beter en zij kan nu zelfstandig haar leven leiden."

Bestuurlid Chapeau Woonkring Montfoort
Vorig jaar benaderde Hennie Hoogendoorn haar voor het bestuur van de Chapeau Woonkring Montfoort. "Ik wil heel graag meewerken aan een goede woonvorm voor mensen met een psychische beperking binnen Montfoort, waarbij geluisterd wordt naar cliƫnten en hun familie, met de professionele ondersteuning van de landelijke stichting Chapeau Woonkringen. "

We wensen Gerrie veel succes met Chapeau Montfoort!