Chapeau Woonkringen

Informatieavond in Montfoort op 21 maart

Chapeau Woonkring Montfoort houdt op dinsdag 21 maart een informatieavond in zalencentrum St. Joseph, Heiliglevenstraat 4, 3417 HL te Montfoort.

De avond is bedoeld om toelichting te geven op het initiatief om in Montfoort een woonvoorziening vorm te geven, volgens het door Chapeau ontwikkelde model. Er wordt inzicht gegeven in het functioneren van een Chapeau woonvoorziening: "zelfstandig wonen met ruggensteun" voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Verschillende sprekers zullen deze avond aan het woord komen om een en ander toe te lichten, waaronder het FACT team Woerden van Altrecht. Er zal ook voldoende tijd zijn om vragen te beantwoorden.

De gemeente Montfoort heeft aangegeven het een mooi initiatief te vinden, maar wil eerst meer zicht hebben op de omvang van de behoefte. Wij nodigen mogelijke kandidaten die in een woonkring als deze zouden willen wonen, hun familieleden en andere betrokkenen en belangstellenden van harte uit voor deze avond. De informatieavond is gratis toegankelijk, begint om 20:00 uur en duurt tot ongeveer 22:00 uur. Inloop met koffie vanaf 19:30 uur.