Chapeau Woonkringen

Levendige informatievergadering gemeente Montfoort

Dinsdagavond 17 januari 2017 hield de gemeenteraad van Montfoort een informatievergadering. Het betrof de raadscommissie Samenleving. In dit Forum Samenleving kregen Chapeau Woonkringen en het lokale initiatief Chapeau Woonkring Montfoort tien minuten spreektijd. Zij konden daar hun ideeën toelichten omtrent de wens om in Montfoort een woonvoorziening te realiseren voor Beschermd wonen.

De aanwezige raadsleden en fractie-ondersteuners bleken zeer geïnteresseerd in de verschillende aspecten van het beschermd wonen en wat dit kan betekenen voor de bewoners en hun omgeving. De tien minuten liepen dan ook gemakkelijk uit tot een uur. De reacties waren zeer positief, al kon men zich nog moeilijk voorstellen dat er in Montfoort en Linschoten samen inderdaad zo'n vijftien cliënten te vinden zijn voor wie zo'n woonvoorziening de aangewezen oplossing is. Dat is de volgende stap waar dit lokale initiatief aan gaat werken: maak de vraag zichtbaar. Het is alvast plezierig om te merken dat de Montfoortse politiek zich ontvankelijk opstelt voor haar meer kwetsbare inwoners.