Chapeau Woonkringen

Welkom op de webpagina's van Chapeau Woonkring Uden

Stichting Chapeau Woonkring Uden is op 23 mei 2011 opgericht. 'Uden' is de eerste woonkring onder de Chapeau-koepel. Inmiddels zijn er vele woonkringen gevolgd, alle min of meer volgens  het Udense model.

De Udense woonvoorziening ('de Woonkring') is bestemd voor de huisvesting en ondersteuning van mensen met psychiatrische problematiek, bij wie de op participatie gerichte ondersteuning vanuit een beschermende woonomgeving centraal staat. De woonvoorziening is uitsluitend bestemd voor mensen aan wie een zogenoemde "maatwerkvoorziening beschermd wonen" is toegekend als bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) of een vergelijkbare indicatie op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Chapeau Woonkringen

De Udense Woonkring is, samen met inmiddels zes andere woonkringen (per eind 2016), onderdeel van de koepelorganisatie 'Chapeau Woonkringen'. In goed overleg, met name met de Toelatingscommissie, wordt gestreefd naar een veilige en stabiele woonomgeving met bewoners die elkaar tot steun zijn en elkaar stimuleren in hun respectievelijke ontwikkeling. Klik hier voor de toelatingscriteria en -procedure.

Chapeau Uden

De Woonkring Uden is gelegen aan de Muntmeester in de wijk Velmolen-zuid, aan de zuidkant van Uden. De woonvoorziening telt 15 zelfstandige woningen die, samen met de gemeenschappelijke woonkamer, onderdeel vormt van een appartementencomplex met 28 woningen. We huren onze 16 woningen van woningstichting Area. Elk appartement is regulier ingericht, dat wil zeggen: beschikt over een ruime woonkamer met open keuken, twee slaapkamers, badkamer, tweede toilet, gang, berging en balkon of tuintje. Op de begane grond is nog een tweede berging. Zie informatie appartementen voor meer informatie.

Het 16e appartement is omgebouwd tot een gemeenschappelijke woonruimte van en voor de 15 bewoners. Weliswaar zit er ook een klein kantoor voor de begeleiding in maar het grootste deel is bestemd voor de bewoners: een grote keuken waarin elke dag gezamenlijk en vooral door de bewoners zelf en voor elkaar wordt gekookt (voor wie wil), een lange "stam"tafel, een ruime zit/TV-hoek en een terras.

De Chapeau-bewoners wonen, een enkele uitzondering daargelaten, langdurig in de woonkring. Vaak was het eerdere zelfstandig wonen dan toch te hoog gegrepen.

Zoals elke woonkring kent ook de woonkring Uden een "kringouderoverleg" waar in beginsel alle directe naasten van de bewoners deel van uitmaken. Vaak zijn dit de ouders, een broer of een zus van de bewoner. Eén à twee keer per jaar ontmoeten deze kringouders elkaar, op een thema- of een informatie-avond. Hiernaast zijn er jaarlijks terugkerende activiteiten zoals de buurt-Barbecue in de zomer en het gezamenlijk bewonersuitstapje.

De (woon)begeleiding wordt verzorgt door ASVZ ('Algemene Stichting Voor Zorg' uit Sliedrecht). Stichting Chapeau Woonkring Uden kent een bestuur bestaande uit vijf personen. Het bestuur vergadert zo'n zes keer per jaar.

U kunt hier klikken voor meer informatie over de samenstelling van het bestuur, jaarverslagen, en het beleidsplan.