Chapeau Woonkringen

Op woensdag 18 mei werd in Café/zaal Bierens een informatieavond gehouden voor de omwonenden van het te bouwen complex aan de Goirkestraat / hoek Wittebollestraat in Tilburg. Door Tiwos, DAT architecten en Chapeau werden toelichtingen gegeven op de bouwplannen. Omwonenden waren ruimschoots in de gelegenheid om vragen te stellen en hun mening te geven en maakten daar ook gebruik van. Zij waren onder meer bezorgd over de mogelijke maatschappelijke druk die een voorziening voor beschermd wonen op hun woonomgeving zou kunnen leggen. Eerdere ervaringen geven echter aan dat de praktijk zal zijn dat er van een dergelijke druk niet of nauwelijks sprake zal zijn.

Verder maakte men zich zorgen over de mogelijk toenemende parkeerdruk. Voor de toekomstige bewoners zijn parkeerplaatsen beschikbaar in de parkeergarage aan de Erasplaats en het project heeft beperkt 'eigen' openbaar parkeren. Slechts enkele van de toekomstige bewoners beschikken over een auto. De te verwachten toename van de parkeerdruk zal dus aanzienlijk kleiner zijn dankzij de beoogde bestemming van het gebouw.

Op dinsdag 10 mei 2016 is 's avonds een bijeenkomst gehouden waar een aantal kandidaat bewoners en familieleden van mogelijke kandidaten aanwezig was. Chapeau Woonkring Tilburg en Chapeau Woonkringen hebben die avond een toelichting gegeven op de ontwikkelingen. De architect Walter van der Hamsvoord van archtitectenbureau DAT uit Tilburg gaf een toelichting op het bouwplan.

Op woensdag 18 mei 2016 is tussen de Tilburgse Woonstichting Tiwos en Chapeau Woonkringen en Chapeau Woonkring Tilburg de samenwerkingsovereenkomst getekend voor de realisatie van een wooncomplex aan de Goirkestraat, hoek Wittebollestraat in Tilburg. Het complex zal 19 woningen omvatten en een gemeenschappelijke ruimte voor gezamenlijke activiteiten. Het ouderinitiatief Chapeau Woonkring Tilburg heeft nog geen keuze gemaakt wie te zijner tijd de professionele zorgverlener zal worden voor deze woonvoorziening. Volgens de huidige planning zal de bouw van het complex dit najaar starten en dan eind 2017 worden opgeleverd.

Samen met de woningcorporatie Tiwos zoeken wij, eventueel in samenwerking met andere woningcorporaties in Tilburg, naar een geschikte lokatie voor een woonvoorziening. 

Nu er inmiddels meer duidelijkheid is ontstaan over het beschermd wonen onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, zou de zaak wel eens in een stroomversnelling kunnen komen.

Voor dit doel is al in april 2013 de stichting Chapeau Woonkring Tilburg opgericht. Frank Bouwmeester is daarvan de voorzitter.