Chapeau Woonkringen

Familie Chapeau Tilburg voor de derde keer bijeen - 26 september 2019

Op donderdagavond 26 september 2019 kwamen de familieleden van onze bewoners voor de derde keer bij elkaar. Chapeau Tilburg organiseert dit soort bijeenkomsten ieder half jaar. Familieparticipatie staat bij ons hoog in het vaandel, en de familieleden maken hier dankbaar gebruik van. De opkomst op deze avond was groot, de stoelen waren niet aan te slepen, er kwamen vertegenwoordigers van 15 van onze 19 bewoners opdagen, een enkel familielid moest helaas op het laatste moment afzeggen. 

Het is inmiddels traditie geworden dat wij op deze avonden de aanwezigen ontvangen met een petit-fourtje, en na afloop een drankje en een zoutje en een gezellige na-praat. 

De avond begon om 19:30 uur in de gemeenschappelijke ruimte van onze woonvoorziening. Eigenlijk het domein van de bewoners, maar we waren bij hen te gast. Bewoners waren dan ook van harte welkom, en sommigen mengden zich ook in de discussies.

CWT had voor deze bijeenkomst een agenda opgesteld die met inspraak van de familieleden tot stand kwam.

  1. Ontwikkelingen binnen de woonkring CWT en bestuurlijke aanpassingen binnen de koepelstichting, en wel over het afgelopen half jaar. Frank Bouwmeester vertelde e.e.a. over  de benoemingen bij de koepelstichting, en de positieve ontwikkelingen  de Tilburgse woonkring. Ook de inbouw van zwaluw- en vleermuis nesten in de muren van het gebouw bleef niet onvermeld.
  2. Loes Verstappen, teamleidster van het begeleidingsteam vertelde met veel enthousiasme over de wederwaardigheden van haar team. Familie heeft een goed contact met het begeleidingsteam van Loes. Chapeau!
  3. Per januari 2021 gaat de wet WLZ (Wet Langdurige Zorg) ook voor mensen met gevoeligheid  voor ernstige psychiatrische gevoeligheid gelden. Esther Hamers van onze koepelstichting gaf een presentatie over de stand van zaken. Een belangrijk onderwerp en een doorbraak in de landelijke wetgeving voor langdurige zorg.
  4. Bewindvoering (testamentair) is een terugkerend onderwerp voor familie en ook voor onze bewoners. Reeling Bewindvoerders uit Rosmalen hadden wij bereid gevonden om een presentatie te verzorgen. Onder leiding van twee deskundigen van Reeling vond een levendige discussie plaats.

We kunnen wederom terugkijken  op een geslaagde avond met veel familie-inbreng. CWT blijft deze bijeenkomst dan ook voortzetten, elk half jaar. Familieleden, bewoners, begeleiding en het bestuur van CWT kunnen hier allen hun voordeel mee doen, en doen dat dan ook.

Heeft u nog onderwerpen die u graag een keer wilt bespreken op een familie-bijeenkomst, laat het ons weten.