Chapeau Woonkringen

We willen u graag een update geven over de voortgang bij Chapeau Woonkring Montfoort.

U heeft al een tijdje niets van ons vernomen, maar achter de schermen zijn we steeds bezig geweest met gesprekken voeren met de gemeente, op de radar blijven bij verschillende instanties, zoals Woningbouwvereniging Groen West, en het onderzoeken van andere opties voor het opzetten van een Woonkring in Montfoort.

Positieve resultaten blijven helaas – vooralsnog – uit. Net zoals in andere gemeentes ligt de bouw van sociale huurwoningen in Montfoort totaal stil en is er een groot tekort aan betaalbare woningen.

Binnen afzienbare tijd zal weer een gesprek gepland worden met de (nieuwe) wethouder, met de woningbouwvereniging en met een particuliere organisatie. En we willen ons ook gaan oriënteren of er mogelijk in de provincie Utrecht of Zuid Holland in woonplaatsen buiten Montfoort, zoals bijvoorbeeld Woerden, wèl mogelijkheden zijn. 

We blijven ons hard maken om een Woonkring te realiseren! 

Ook willen we u laten weten dat Hennie Hogendoorn, secretaris, per 1 januari 2021 haar functie zal neerleggen bij Chapeau Montfoort. Ben u iemand, of kent u iemand die geinteresseerd is om ons bestuur te versterken, of mee te denken, da horen we dat heel graag. 

Gerrie van HamersveltGraag stellen we u Gerrie van Hamersvelt voor, sinds kort toegetreden tot het bestuur van Chapeau Montfoort.
Gerrie is 64 jaar en groeide op in een gezin met een spastische, slechthorende broer. "Als zusje vond ik hem volkomen normaal en kon ik goed met hem communiceren en hielp hem als vanzelfsprekend. Pas later door de reacties van de buitenwereld merk je dat het voor anderen heel bijzonder, raar of eng was."

Lees meer: Nieuw bestuurslid Chapeau Montfoort: Gerrie van Hamersvelt

Op dinsdag 21 maart 2017 werd een informatieavond gehouden in Montfoort, in gebouw St. Joseph. Daar waren meer dan vijftig belangstellenden op afgekomen. Er werden presentaties verzorgd door de voorzitter van Chapeau Woonkring Montfoort Annelies Polman, door Jos van Oyen van Chapeau Woonkringen, door Metha Slob en Willemijn Corver van het F-Act team Woerden en door Janpaul Franken, teamleider van de zorgverlener ASVZ, die de begeleiding verzorgt in de woonvoorziening Chapeau Woonkring Uden. De grote belangstelling en reacties zijn een extra stimulans om te werken aan de realisatie van een Chapeau woonkring in de gemeente Montfoort.

Het artikel dat op 28 maart werd gepubliceerd in de IJsselbode geeft een goede sfeerimpressie van de avond.

170328 IJsselbode

 

Op 7 maart is in het Algemeen Dagblad een artikel verschenen over de informatieavond die binnenkort gehouden wordt in Montfoort, over het voornemen om daar een Chapeau woonvoorziening te gaan inrichten.

Chapeau Woonkring Montfoort houdt op dinsdag 21 maart een informatieavond in zalencentrum St. Joseph, Heiliglevenstraat 4, 3417 HL te Montfoort.

De avond is bedoeld om toelichting te geven op het initiatief om in Montfoort een woonvoorziening vorm te geven, volgens het door Chapeau ontwikkelde model. Er wordt inzicht gegeven in het functioneren van een Chapeau woonvoorziening: "zelfstandig wonen met ruggensteun" voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Verschillende sprekers zullen deze avond aan het woord komen om een en ander toe te lichten, waaronder het FACT team Woerden van Altrecht. Er zal ook voldoende tijd zijn om vragen te beantwoorden.

De gemeente Montfoort heeft aangegeven het een mooi initiatief te vinden, maar wil eerst meer zicht hebben op de omvang van de behoefte. Wij nodigen mogelijke kandidaten die in een woonkring als deze zouden willen wonen, hun familieleden en andere betrokkenen en belangstellenden van harte uit voor deze avond. De informatieavond is gratis toegankelijk, begint om 20:00 uur en duurt tot ongeveer 22:00 uur. Inloop met koffie vanaf 19:30 uur.

Dinsdagavond 17 januari 2017 hield de gemeenteraad van Montfoort een informatievergadering. Het betrof de raadscommissie Samenleving. In dit Forum Samenleving kregen Chapeau Woonkringen en het lokale initiatief Chapeau Woonkring Montfoort tien minuten spreektijd. Zij konden daar hun ideeën toelichten omtrent de wens om in Montfoort een woonvoorziening te realiseren voor Beschermd wonen.

De aanwezige raadsleden en fractie-ondersteuners bleken zeer geïnteresseerd in de verschillende aspecten van het beschermd wonen en wat dit kan betekenen voor de bewoners en hun omgeving. De tien minuten liepen dan ook gemakkelijk uit tot een uur. De reacties waren zeer positief, al kon men zich nog moeilijk voorstellen dat er in Montfoort en Linschoten samen inderdaad zo'n vijftien cliënten te vinden zijn voor wie zo'n woonvoorziening de aangewezen oplossing is. Dat is de volgende stap waar dit lokale initiatief aan gaat werken: maak de vraag zichtbaar. Het is alvast plezierig om te merken dat de Montfoortse politiek zich ontvankelijk opstelt voor haar meer kwetsbare inwoners.