Chapeau Woonkringen

LingeErf Algemeen

Over Chapeau Woonkring LingeErf

Welkom op de website van Chapeau Woonkring LingeErf

Stichting Chapeau Woonkring LingeErf is oorspronkelijk op 6 november 2007 opgericht als Stichting LingeErf. "LingeErf" is de tweede woonkring onder de landelijk opererende Chapeau-koepel.
Deze woonvoorziening ('de Woonkring') gelegen in de Tielse wijk Passewaaij is bestemd voor de huisvesting en ondersteuning van mensen met psychiatrische problematiek, bij wie de op participatie gerichte ondersteuning vanuit een beschermende woonomgeving centraal staat. De woonvoorziening is uitsluitend bestemd voor mensen aan wie een CIZ-indicatie 'GGZ Wonen' is toegekend dan wel een zogenoemde 'maatwerkvoorziening Beschermd Wonen' is toegekend als bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).

Chapeau Woonkringen

LingeErf is, samen met inmiddels negen andere woonkringen (per eind 2017), onderdeel van de koepelorganisatie 'Chapeau Woonkringen'. In goed overleg, met name met de Toelatingscommissie, wordt gestreefd naar een veilige en stabiele woonomgeving met bewoners die elkaar tot steun zijn en elkaar stimuleren in hun respectievelijke ontwikkeling. Klik hier voor de toelatingscriteria en -procedure.

Chapeau LingeErf

De Woonkring LingeErf is gelegen aan de Aardbeivlinder in de wijk Passewaaij, in Tiel-West. De woonvoorziening telt 16 zelfstandige woningen die, samen met de gemeenschappelijke woonkamer, onderdeel vormt van een appartementencomplex met 28 woningen. We huren onze 18 woningen van woningcorporatie KleurrijkWonen. Elk appartement (60 m2) is regulier ingedeeld, dat wil zeggen: beschikt over een ruime woonkamer met open keuken, een slaapkamer, badkamer, toilet, gang, berging en balkon of tuintje. Op de begane grond is nog een tweede berging. Zie voor meer informatie Woongebouw aan de Aardbeivlinder in Tiel Passewaaij.
Het 17e+18e appartement is omgebouwd tot een gemeenschappelijke woonruimte van en voor de 16 bewoners. Weliswaar zit er ook een klein kantoor voor de begeleiding in maar het grootste deel is bestemd voor de bewoners: een grote keuken waarin elke dag gezamenlijk en vooral door de bewoners zelf en voor elkaar wordt gekookt (voor wie wil), een lange "stam"tafel, een ruime zit/TV-hoek en een terras.
De Chapeau-bewoners wonen, een enkele uitzondering daargelaten, langdurig in de woonkring.
Zoals elke woonkring, kent ook de woonkring LingeErf een "kringouder-overleg" waar in beginsel alle directe naasten van de bewoners deel van uitmaken. Vaak zijn dit de ouders, een broer of een zus van de bewoner. Enkele malen per jaar ontmoeten deze kringouders elkaar, op een thema- of een informatie-avond. Hiernaast zijn er jaarlijks terugkerende activiteiten zoals de buurt-Barbecue in de zomer en het gezamenlijk bewonersuitstapje.

De (woon)begeleiding wordt verzorgd door Buro MAKS (Maksimale Aandacht Kwaliteit en Service) uit Tilburg. Stichting Chapeau Woonkring LingeErf kent een bestuur dat zo'n zes keer per jaar vergadert. 

U kunt hier klikken voor meer informatie over de samenstelling van het bestuur en de jaarverslagen.