Chapeau Woonkringen

Het bestuur van Chapeau Woonkring Heusden heeft 3 nieuwe bestuursleden: Marijke de Louw,Ton Keijzers en Marc Vraets.  Voor meer informatie over deze enthousiaste mensen klikt u op hun naam. 

Wij heten hen van harte welkom en wensen hen veel succes!

20210308 115303

Chapeau Woonkring Heusden heeft zijn eerste Nieuwsbrief van dit jaar uitgebracht. U kunt deze hier lezen.

Theo Nelissen, voorzitter van de lokale Woonkring Heusden, zocht de publiciteit. De Woonkring is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Er verscheen een artikel in de krant, wat hier terug te vinden is. Ook is hij geinterviewd door de lokale televisieomroep, wat heeft geresulteerd in een mooi verhaal over Chapeau Heusden. Dat fragment is hier terug te zien. 

Op 10 december 2020 is Ton Krols overleden.

Ton is gedurende meer dan vijf jaar secretaris geweest van Chapeau Woonkring Heusden. Vanuit zijn eerdere expertise binnen de GGZ is Ton van groot belang geweest voor de Woonkring. Zowel bij de vormgeving en het inrichten van de Woonkring hebben de inzichten van Ton een belangrijke rol gespeeld. Hij kende vanuit zijn professionele verleden het type bewoner op zijn duimpje. Veel aandacht had hij vooral voor het zelfstandig wonen van betrokkenen. Hij was wars van hospitaliseren. We hebben hem gekend als betrokken en deskundig bestuurslid die zonder veel omhaal en poespas zijn rol nam. Of het ging over inhoudelijke discussies of over klussen; op hem kon een voortdurend beroep worden gedaan. Als (zorg)verantwoordelijk bestuurslid zorg heeft hij zich ingespannen om in overleg met Jan-paul soms ingewikkelde situaties te ontrafelen. Ook zijn rol als secretaris wist hij met voortvarendheid inhoud te geven, al dan niet in overleg met Esther Hamers. We zijn Ton dan ook veel dank verschuldigd voor zijn belangrijke en belangeloze inzet voor de mensen die betrokken zijn bij onze Woonkring.

Op 16 december 2020 is Ton in kleine kring herdacht.

Theo Nelissen, namens het lokale bestuur, begeleiders en medewerkers van Chapeau Woonkringen. 

Op 19 april 2020 is Ben Mobach ingeslapen.

Ben is gedurende een vijftal jaren penningmeester geweest van Chapeau Woonkring Heusden. Hij is voor de Woonkring van groot belang geweest.

Over het algemeen ingetogen, helder, kritisch en zeer betrokken heeft Ben het penningmeesterschap vorm gegeven. Het was voor hem naast zijn precieze en professionele zorg voor de financiƫn telkens een bijzondere gebeurtenis als er een kennismakingsgesprek plaats vond. Zijn kennis van zaken, kritische kijk en gevoel voor verhoudingen maakten dat hij doeltreffend advies wist te geven aan de toelatingscommissie.

Niet wetend wat hij over zich afriep bood Ben aan om contactpersoon te zijn tussen de bewoners van de Woonkring en Woonveste/BAM. Met name als het problemen opleverde na de oplevering. Een bijna eindeloze reeks van incidenten heeft hij samen met derden weten op te lossen.

Ben is van grote betekenis (geweest) voor de Woonkring. In kleine kring is Ben Mobach op 25 april op een waardige wijze herdacht.

Theo Nelissen, namens het lokale bestuur, begeleiders en medewerkers, Chapeau Woonkringen.

Op vrijdag 13 september is het appartementencomplex aan de Nassaulaan officieel geopend. In dit complex, dat de naam Santberg mee kreeg, wonen 17 bewoners binnen de Chapeau Woonkring Heusden. Het was een feestelijk moment voor Chapeau, BAM en Woonveste. De heer Theo Nelisssen, voorzitter van Chapeau Heusden, dankte in het bijzijn van Peter van Steen (wethouder gemeente Heusden) en Eric van den Einden (directeur Woonveste) een ieder voor de samenwerking om deze woonkring mede tot stand te brengen.

2019 09 13 001 opening Heusden 2019 09 13 005 opening Heusden