Chapeau Woonkringen

De Chapeau Woonkring

Zelfstandig wonen in de wijk

Een Chapeau Woonkring is een groepje zelfstandige woningen, dicht bij elkaar gesitueerd. Ieder heeft zijn eigen voordeur, zijn eigen woon- en slaapkamer, zijn eigen keuken en badkamer. Daarnaast zijn er wat extra faciliteiten voor gezamenlijke activiteiten en voor het bieden van ruggensteun aan de bewoners, door professionele begeleiding. De Chapeau Woonkring kan op een willekeurige plaats in een woonwijk staan.

Voor wie bestemd

De Chapeau Woonkring is bestemd voor bewoning door mensen met psychische of psychosociale problematiek, die in aanmerking komen voor een 'maatwerkvoorziening' voor beschermd wonen volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning. Op dit moment kunnen ook mensen met een WLZ-indicatie met deze problematiek in aanmerking komen, wanneer er naast de psychische problematiek een zogenoemde 'voorliggende indicatie' is op basis van een verstandelijke of lichamelijke beperking. Voorts is een wetsontwerp in behandeling bij het parlement, dat beoogt de Wet langdurige zorg (Wlz) open te stellen voor GGz-cliënten.

Dergelijke psychische kwetsbaarheid komt voor in allerhande vormen, van 'licht' tot ernstig. Als de problematiek heel erg groot is, zullen mensen die dat hebben meestal zijn aangewezen op verpleging in een instelling (een kliniek). Mensen die dit in een lichte vorm hebben, wonen dikwijls zelfstandig, hebben een gewone baan en worden door hun omgeving vaak niet eens herkend als mensen die begeleiding of zorg nodig hebben.

En tussen deze twee uitersten in, zitten de mensen die, mede dankzij de hulp van moderne geneesmiddelen, wél zelfstandig kunnen wonen, maar daar wel steun bij nodig hebben. Voor die mensen is de Chapeau Woonkring bestemd. Veel van deze mensen zijn lang bij hun ouders blijven wonen. De ouders en andere familieleden zijn doorgaans degenen in hun omgeving die hen het beste kennen en die begrip hebben leren opbrengen voor de moeilijkheden waarvoor hun kind of familielid zich elke dag gesteld ziet.

De ene persoon krijgt suikerziekte, de andere een psychische aandoening. Ziekte discrimineert niet: man of vrouw, rijk of arm, hoog intelligent of met een minder hoog IQ, blank of zwart – iedereen kan de pech hebben een dergelijke aandoening te krijgen.

Professionele zorg, met hulp van vrijwilligers en mantelzorgers

Wonen met zorg, zorg met visie

Chapeau Woonkringen probeert door het bieden van goede begeleiding, maar ook door goede huisvesting en gewoon menselijk contact voor deze groep in de bres te springen. Maar dat dan wel met inschakeling van een door de woonkring zelf gekozen professionele zorgleverancier. In alle gevallen dient de zorgverlener de zorgvisie van Chapeau te onderschrijven.

Iedereen kent in eigen kring wel iemand met ernstige psychische problematiek. Toch wordt er weinig over gepraat, met misverstanden en vooroordelen tot gevolg. Deze mensen moeten dagelijks de strijd voeren tegen hun ziekte. Zij verdienen onze steun en begrip. Door hen de mogelijkheid te bieden het normale leven weer te herstellen, in aansluiting met hun omgeving.

Leidraad Woonkringen

 

CW Beek

CW Deventer

CW Gorinchem

CW Haarlemmermeer

CW Heusden

CW Montfoort

CW Oss

CW Rosmalen

CW Tiel LingeErf

CW Tilburg

CW Uden

CW Waalwijk